ELER ELEKTRIK s.r.o.

NÁKLADNÁ DOPRAVA, VYKOPOVÉ PRACE

DOVOZ ŠTRKU, PIESKU, STAVEBNÝCH MATERIÁLOV  

VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE 

MILAN RELOVSKÝ: 0904 120 744

 

 

0904 120 744

milanrelovsky146@gmail.com